Sipariş Yönetimi Nedir ?

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tedarik zincirlerinin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Tedarik zincirinin asıl amacı siparişlerin her seferinde eksiksiz ve doğru bir zamanlama ile alıcısına ulaştırılmasıdır. Doğru zaman , doğru ve eksiksiz ürün teslimatları tedarik zinciri süreçlerinin en önemli aşamaları olurken burada yaşanacak aksamalardan işletmenin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olur. Sipariş Yönetimi Nedir ? Dendiğinde tedarik zinciri kavramının da tam olarak anlaşılması zorunludur. Müşterinin satın aldığı ürünün talep edilen zaman aralığında ve kusursuz olarak teslim edilmesi sistemin doğru işlemesi için gerekli bir ön koşuldur. İşletmelerin rekabet ortamı içerisinde varlığını etkin bir şekilde sürdürebilmesi koşulları sağlaması ile mümkün olur.

Lojistikte Sipariş Yönetimi

Günümüzde ticari çalışmaların dijital kanallar aracılığı ile yapıldığı görülürken geleneksel uygulamaların terk edilmesi söz konusudur. Klasik yöntemlerden farklı olarak gelişen ticari faaliyetlerde zaman ve mekân kavramı ortadan kalkarken sanal mağazalar aracılığı ile ürün ve hizmet satışlarının yapıldığı görülmektedir. E-ticaret firmaları tarafından yapılan ve ürün satışlarının dijital mağazalardan yapıldığı uygulamalarda yurt içi ve Uluslararası lojistik desteğine de ihtiyaç duyulmaktadır. Lojistik olarak adlandırılan kavram malzemelerin fiziki mekanlar üzerinde çeşitli kanallar kullanılarak son kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Geçmişte taşımacılık olarak adlandırılan bu uygulamaların günümüzde daha geniş kapsamlı hale geldiği görülürken lojistik kavramı ile açıklanmak zorunda kalınır. Bunda etkili olan unsur ise taşımacılık faaliyetlerinin genişleyen kapsamıdır. Sipariş Yönetimi Nedir ? Merak edilirken bu alanda profesyonel bir çalışma anlayışına gereksinim duyulur.

Sipariş Yönetimi Uzmanı

Günümüzde çeşitli mesleklerin ortaya çıktığı görülürken lojistik olarak adlandırılan iş kolu dolayısı ile farklı çalışma alanlarında hizmet verilmektedir. Sipariş Yönetimi Nedir ? Araştırıldığında ise taleplerin karşılanması , fiyatlandırılması , stok kontrollerinin yapılması ya da sipariş takibinin yapılması gibi işlemlerin bütünüdür demek yanlış olmaz. Lojistik olarak adlandırılan yeni taşımacılık hizmetlerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu tür alanlarda uzmanlık gerekli olur. Teslimat ve tahsilat süreçlerinin lojistik uzmanları tarafından takip edildiği görülürken üretim ya da satın alma gereksinimleri de yine bu uzmanlar tarafından kontrol edilir.

Siparişe dayalı hizmetlerde bu tür bir çalışma alanının olması zorunluluk haline gelirken alanında uzman kişilerle çalışılması firmanın yer aldığı pazarda öne çıkmasına yardımcı olur. Günümüzde online olarak birçok işlemin yapılması nedeni ile bilgisayarlar üzerinden yapılan çalışmalarda artış görülürken sipariş yönetimi konusunda da dijital olanaklardan yararlanılır. Sipariş yönetimi uzmanı nedir ? Sorusuna yanıt arandığında karşılaşılacak cevap ; müşterilerin satın alma isteğinde oldukları ürünlerin temin edilmesinden sipariş takibine kadar geçen aşamalarda eksiksiz bir şekilde görev yapan uzman kişilere verilen unvandır olur.

Sipariş ve Stok Yönetimi

Sipariş ve stok yönetimi belli bir uzmanlık isteyen alanların başında gelirken dijital kanalları kullanarak ürün satışı yapan işletmeler açısından önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkar. Siparişle çalışan firmalar ürün satışlarını yaptıklarında ya da satış öncesinde stoklarının kontrolleri ve sipariş süreçlerinin profesyonel anlamda yönetilmesi gerekir. Sipariş Yönetimi Nedir ? Sorusu için verilecek yanıtlardan biri de müşteri ürün siparişi verdiği andan itibaren bu hizmetlerin önemi ortaya çıkar. Müşterinin siparişi oluşturduktan sonra teslim almasına kadar geçen süreçte bu birim sorumluluk üstlenir. Bundan dolayı da çalışanlarda uzmanlık aranır.

İşletmenin sipariş ve stok yönetimini doğru yapamadığı durumlarda büyüme beklentilerinin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Gerek iç piyasada gerekse uluslararası alanda artan rekabet koşullarına uyum sağlamak oldukça önemlidir. Bu koşullar arasında dijital kanalların yeterince kullanılması ilk sırada yer alırken gelişen yeni yöntemlerle uyumlu bir çalışma yapılması da zorunludur. Lojistik sipariş yönetimi söz konusu olduğunda tedarik zincirinde iletişim , haberleşme ve bilgi paylaşımının önemi daha da artar. Müşteri hizmetleri için önemli bir aşama olan sipariş işleme süreci tedarik zincirini harekete geçirir.

Sipariş yönetimi sürecini sizin için en iyi şekilde gerçekleştirebilecek olan ShipHack , ürünün teslim alınıp paketlenmesinden, müşteriye güvenli bir şekilde ulaştırılmasına kadar bütün süreci sizin için eksiksiz bir şekilde yönetir.

Sipariş yönetimi, bir şirkette tüm sipariş işlemlerini yönetmeyi ifade eden bir yönetimdir. Bir müşteri “Satın Al” düğmesini tıkladığında, sipariş işlemi de başlamış olur. E-mağazanızda bir müşteriniz bir ürün satın aldığında deponuzdan doğru ürün müşteriye uygun bir süre zarfında kargolanmalıdır. Bu adımları planlayıp yönetmek ise sipariş yönetimi ile ifade edilir. Sipariş yönetimi, bir ticari işletmelerin siparişin satış işlemlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlamaktadır. Sipariş yönetimi uygulayan işletmelerde siparişle ilgili yaşanan tüm sorunlar minumum düzeye inmektedir. E-ticaret işlemleriniz için 3PL depo hizmeti aldığınızda sipariş yönetiminiz ShipHack gibi bu 3PL firması tarafından yürütülür.

Sipariş Yönetimi

Sipariş yönetimi, e-ticaret mağazanızdaki tüm işlemlerin yönetilmesidir. Sipariş yönetimi, müşteri siparişlerini kaydetme, takip etme ve yerine getirme sürecini ifade eder. Sipariş yönetimi süreci ise sipariş verildiği anda başlar ve müşteri ürününü aldığında sona erer. Sipariş yönetimi, bir ticari şirketin sattığı tüm ürünler için yürütülen sürecin kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Sipariş yönetiminin başarıyla yürütüldüğü şirketlerde satış oranları da düzenli bir artışla yükselmektedir. Günümüzde sipariş yönetimi için şirketler için özel olarak geliştirilen bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır.

Sipariş Yönetim Sistemi Nedir ?

Bir sipariş yönetim sistemi, tüm müşteri siparişlerini tek bir yerde görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlar. Bu sistemden yararlanmak için 3PL depolarından hizmet alabilirsiniz. Sipariş yönetim sistemi, diğer bir adıyla OMS (Order Management System) siparişleri ve ürün stok durumunu yöneten bir araçtır. OMS hem siparişleri yöneterek hem de stok takibi yaparak satış yönetiminin en iyi biçimde yürütülmesine olanak tanır. Sipariş yönetimi, sipariş yönetimi uzmanı tarafından yürütülmektedir. Günümüzde sipariş yönetim uzmanlığı ShipHack gibi firmalar tarafından da uygulanmaktadır. Sipariş yönetimi uzmanı görevini üstlenen firmalar, e-ticaret mağazanızdaki ürün stoğunu, ürünlerin paketlenmesi, etiketlenmesi ve müşteriye kargolanması sürecini yöneterek bu görevi yerine getirmektedir.

Stok Yönetimi Nedir ?

Stok yönetimi ticari işletmelerin gereksinim duyduğu ürün ve hizmetlerin takibinin yapılmasıdır. Günümüzde stok yönetimi çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılmaktadır. Excel şablonları kullanılarak geliştirilen bu yazılımlar sayesinde stokların yönetilmesi günümüzde oldukça kolay hale gelmiştir. Bu yazılımların kullanılmasıyla stok analizi yapmak, stokta bulunan ürünlerin listesini denetlemek, ürün kategorilendirmesi yapmak, gelişmiş barkod uygulaması ile ürünlerin depoya giriş ve depodan çıkış işlemlerinin takibini yapmak, ürünlerin envanterini yapmak, stok durumunun raporlarını tutmak oldukça kolaydır. Bu yazılımlar sayesinde geçmişe dönük stok kayıtları da anında görüntülenebilmektedir. Bu yazılımlar yardımıyla lojistikte stok yönetimi de yapılmaktadır. Lojistikte stok yönetimi yapmak oldukça hassas bir konudur. Örneğin lojistikte stok fazlası ürünler, ek maliyete yol açarak şirketin zarara uğramasınaneden olmaktadır.

Lojistikte stok fazlası kadar stoğun yeterli olmaması da büyük bir sorundur. Stokta olmayan bir ürünün satılması müşteri kaybına ve markanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yüzden lojistikte stok dengesinin kurulabilmesi için özel bir yazılım kullanılmalıdır. Tedarik yönetimi iseşirketin satacağı ürünleri temin etmek, envanter tutmak, ve tarik elde etme sürecini tanımlayan yönetimdir.  Stok yönetimi nedir,  sorusu, temelde tedarik yönetimi nedir, tedarik zinciri uzmanı ne iş yapar, lojistik uzmanı ne iş yapar sorularının yanıtı ile verilebilir. Tedarik yönetimi, sadece ürünlerin değil, hammaddelerin ve şirketin kullandığı her malzemenin kaydını tutan bir sistemdir. Tedarik zinciri uzmanı, tedarik yönetiminin tüm aşamalarını yürüten, personel arasında iş bölümünü yapan uzmandır. Lojistik uzmanı ise şirketin işlem aşamalarını düzenleyen, şirket ile tedarikçi arasındaki iletişimi sağlayan ve nakliye firmaları ile görüşmeler yaparak şirketin nakliye işlemlerini düzenleyen uzmandır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sipariş Yönetimi Nedir ?

Sipariş yönetimi siparişlerin her seferinde eksiksiz ve doğru bir zamanlama ile alıcısına ulaştırılmasıdır.

Sipariş ve Stok Yönetimi Sürecinin Önemi Nedir ?

İşletmenin sipariş ve stok yönetimini doğru yapamadığı durumlarda büyüme beklentilerinin gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Sipariş Yönetimi Uzmanı Ne İş Yapar ?

Sipariş Yönetimi Uzmanı; taleplerin karşılanması , fiyatlandırılması , stok kontrollerinin yapılması ya da sipariş takibinin yapılması gibi işlemlerin bütünü ile ilgilenen kişilere denir. ShipHack bu konuda uzmandır.

Yardıma Mı İhtiyacınız Var?

Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. 1 iş günü içerisinde size geri döneceğiz. Ya da hemen şimdi bizi arayabilirsiniz.

[email protected]+1 (201) 257-1329

Ücretsiz Fiyat Teklifi Al

İlgili Yazılar