ŞİMDİ KARGOLA
Pazartesi - Pazar / 09:00 - 18:00 ET
|
support@shiphack.co

Kategori

Genel
Envanter Ne Demek
Tedarik zinciri içerisinde yer alan ürün ve hizmetler başlangıçtan nihai tüketicilere ulaşacağı son aşamaya kadar bir takım iş süreçlerine tabi olur. Bu çalışmalar sırasında depolama , planlama , kontroller ve uygulama çalışmaları lojistik yönetimi kapsamında ele alınır. Lojistik yönetimi teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte kendisine yeni çalışma alanları bulurken firmaların rekabet ortamlarına uyumlu çalışabilmesi için lojistik...
Devamını Oku
Tedarik Zinciri Yönetimi
Haberleşme ve bilgi teknolojilerinin gelişimi işletmeler açısından yeni iş uygulamalarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Gelişen teknolojilere bağlı olarak ortaya çıkan e ticaret çalışmaları küresel ölçekte firmaları bir araya getirmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da ürünün satış kanalları üzerinden satışının yapıldığı görülür. Tedarik Zinciri Yönetimi de müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için oluşturulmuş bir uygulamadır. Rekabet ortamında yer...
Devamını Oku
Satış Kanalları
Günümüzde ticari faaliyetlerin farklı bir boyuta evrildiği görülmektedir. Değişen alışkanlıklar ve farklılaşan yaşam biçimleri insan ihtiyaçlarının artışına yol açmaktadır. Ayrıca artan insan nüfusu ve küreselleşen dünya genelinde işletmelerin sanal platformlar üzerinden faaliyetlerini yürütmesine ortam yaratır. Satış Kanalları söz konusu olduğunda da bu yeni uygulamalara bağlı olarak kanalların çeşitlendiği görülür. Rekabet ortamının yarattığı yeni ortamlarda işletmeler açısından ürünlerinin...
Devamını Oku
Lojistik Yönetimi Nedir
İşletmelerin üretim yapabilmek için girdi temin etmesi gerekir. Girdi temininde öncelikle yapılması gereken çalışma ise tedarikçi seçimi , malzeme planı ve satın alma süreçleridir. İşletme küresel ölçekte bir araya gelen dünya pazarlarında hizmet vereceği zaman rekabet koşullarına da uyumlu çalışması zorunludur. Aksi takdirde piyasa şartlarında kısa süre içerisinde başarısızlığa uğrar. Müşteri memnuniyetinin temin edilmesi işletmenin...
Devamını Oku
Lojistik Firmaları
Lojistik olarak adlandırılan uygulamaların çok eski bir geçmişe dayandığı bilinmektedir. Bu kavramın değişiklik geçirmesi kaçınılmaz olurken yaşanan ticari değişimlerin bunda payı büyüktür. Geçmişte klasik yöntemlerle yapılan ticari faaliyetlerde taşımacılık adı altında gerçekleştirilen lojistik işlemleri günümüzde daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Lojistik Firmaları da bu çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulan kuruluşlardır. Dünya genelinde birçok lojistik firmasından söz etmek gerekirken...
Devamını Oku
Toptancılık Nasıl Yapılır
Ticari faaliyetler sırasında çeşitli çalışma yöntemleri bulunur. Bu uygulamalar arasında toptan ya da perakende satışlardan söz etmek gerekir. Toptan satış olarak adlandırılan uygulamada ürünlerin toplu halde satılması söz konusu olur. Perakende satış nedir ? Ürünlerin bir veya birkaç adet satılabildiği perakende satışlardan farklı olarak toptan yapılan satış işlemlerinde belli bir adedin üzerine çıkılması gerekir. Toptancılık Nasıl Yapılır...
Devamını Oku
Perakende Satış Nedir
Üretici ve tüketici arasında gerçekleşen aracılık hizmetleri arasında yer alan perakendecilik malların nakledilmesi şeklinde izah edilir. Perakende Satış Nedir ? Dendiğinde mal ve hizmetlerin son kullanıcıya pazarlanmasından söz edilmiş olur. Perakendeciler piyasada gösterdikleri faaliyetler sırasında birçok görevi de yerine getirmiş olurlar. Tüketicilerin ihtiyaçlarını tahmin ederek piyasada oluşan açığı anlamak perakendecilerin çalışmaları arasında yer alır. Bunun yanı sıra...
Devamını Oku
Uluslararası Lojistik Nedir
Ticari faaliyetler içerisinde hammaddeler, ara mallar ve tamamlanmış ürünler bölgeler arasında olabileceği gibi ülkeler arasında da hareket ettiğinde lojistik işlemlerinin doğuşuna zemin hazırlar. Uluslararası ticarete kaynaklık eden bu durum yüzyıllardır süregelen bir insan davranışı olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası Lojistik Nedir ? Merak edildiğinde uluslararası ticaret kavramının da anlaşılması gerekli olur. Taşımacılık faaliyeti olarak adlandırılan durum malzemelerin fiziki...
Devamını Oku
1 2 3
gürültü bariyeri
wind barrier
noise barrier